VOLVO

MODELO: S6-66
REF.: 1311 050 018
RATIO: 9,06-1.00